Stretneme sa v sobotu

19. mája 2018 o 12:30 v Šaštíne

Príďte s nami osláviť 10. výročie fungovania Televízie LUX.

Stretneme sa v sobotu 19. mája 2018 o 12:30 v Šaštíne. Vytvorme spoločnú rodinu a spojme sa tak v ďakovaní za všetky dary, ktoré nám Pán za 10 rokov pôsobenia televízie dal.

PROGRAM INFORMÁCIE

Špeciálni hostia

Mons. Stanislav Zvolenský
Mons. Cyril Vasiľ
Monika Kandráčová
Miroslav Dvorský
Klbko s o. Mariánom a Majkou Šibíkovou
Tanečné divadlo ATak

Vyhrajte duchovné cvičenia v San Giovanni Rotondo pre 2 osoby

Pre účastníkov oslavy 10. výročia TV LUX v Šaštíne 19. mája 2018 máme pripravený špeciálny darček - súťaž, v ktorej budú môcť vyhrať duchovné cvičenia s TV LUX v San Giovanni Rotondo pre dve osoby. Podmienky súťaže sa dozviete priamo na oslave výročia v Šaštíne.