O TV LUX

Veľké projekty prinášajú so sebou veľké obavy. Aspoň, ak máte zdravý rozum a dostatok pokory. Tak tomu bolo aj v roku 2008, keď sme sa s otcami biskupmi zastúpenými Konferenciou biskupov Slovenska, zástupcami Saleziánov don Bosca na Slovensku a Lux communication rozhodovali o spustení slovenskej katolíckej televízie. Tá nakoniec dostala meno TV LUX. Verili sme, že mediálny priestor na Slovensku potrebuje svetlo Evanjelia. Cieľom televízie bolo od začiatku formovať. Evanjelizovať môže totiž iba ten, kto je sám formovaný. Nie naopak. Ďalším dôležitým rozmerom bolo a je vydávanie svedectva. Ani nie tak hlučným spôsobom pouličných kazateľov, ako pravidelným svedectvom o tom, čím Cirkev vo svete i na Slovensku žije. Prinášať informácie o tom, koľko dobra v oblasti duchovného života, charity, kultúry, ale i športu či iných oblastiach koná Cirkev vďaka svojim aktívnym veriacim. V diecézach, vo farnostiach, v reholiach, inštitútoch, stretkách, či bežnom živote ľudí, ktorí sa hlásia ku viere v ukrižovaného, no vzkrieseného Ježiša. A v tom chceme i naďalej pokračovať - vďaka aktuálnym spoločníkom - KBS a Lux communication i vďaka štedrosti a prajnosti všetkých vás. Ďakujeme!

Jozef Kováčik, programový riaditeľ TV LUX