ZÁJAZD DO ŠAŠTÍNA

Pre tých z vás, ktorí chcete oslavu 10. výročia TV LUX prežiť osobitým spôsobom, pripravujeme v spolupráci s CK Awertravel zájazd, ktorého súčasťou bude účasť na oslavách v Šaštíne, prehliadka kráľovského mesta Trnava a slávnostná svätá omša s kňazmi Televízie LUX pri milostivom obraze Panny Márie Trnavskej v Bazilike sv. Mikuláša.

Zájazd sa uskutoční v termíne 19. - 20. mája 2018. Sprevádzať nás budú kňazi známi z obrazovky Televízie Lux. Cena zájazdu je 89€ s odchodom autobusu z Košíc, Prešova a Popradu a 85€ odchodom autobusu z Ružomberka, Banskej Bystrice, Žiliny, Trenčína, Nitry a Trnavy. Cena zahŕňa 1x ubytovanie s raňajkami, dopravu klimatizovaným autobusom, prehliadku Trnavy s odborným výkladom. Cena nezahŕňa miestnu daň za ubytovanie vo výške 0,66€.

Prihlásiť sa môžete telefonicky na číslach: 034/651 3896 alebo 0905 974 264 prípadne emailom na awertravel@awertravel.sk. Viac informácií o pripravovanom zájazde nájdete na www.awertravel.sk.